Samen

voor een veilig & aantrekkelijk
bedrijventerrein

     Meer lezen

KVO Certificaat Continu Samenwerken is een feit!

Uitgegeven: 1 mei 2018

Met trots kunnen wij melden dat wij de Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat hebben ontvangen. Het certificaat geeft aan dat de partners (ondernemers, brandweer, politie en gemeente) gezamenlijk op de bedrijventerreinen structurele maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Samen helpen we daarmee Hardinxveld-Giessendam vooruit

De voordelen van BIZ

  • Een kwalitatief goed bedrijventerrein
  • Het doorontwikkelen van onze collectieve ambities

  • Goede coördinatie met de brandweer, politie en overige diensten
  • Parkmanagement

"De komende jaren krijgt ons gebied een impuls.
Het BIZ bestuur behartigt daarbij de belangen van alle
ondernemers op ons bedrijventerrein."

  • Één aanspreekpunt

  • Verbetering uitstraling openbare ruimte
  • Een positieve uitstraling en waarde ontwikkeling van het vastgoed
  • Goede contacten met de gemeente

"Samen voor een veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein."
nieuweweg.biz

Stichting
BIZ Nieuweweg

BIZ staat voor Bedrijven Investeringszone en maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein.

Gezamenlijk werken de ondernemers aan veiligheid, leefbaarheid en het bevorderen van de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Samen dragen gemeente en ondernemers bij aan de kwaliteit van de terreinen.

     wat is biz

    © nieuweweg.biz